#8216 3.5OZ ASIAGO CHEESE STRAWS $4.20@ case 24 = $100.80 

Great tall box for gift basket designs! 

#8216 3.5OZ ASIAGO CHEESE STRAWS $4.20@ case 24

$100.80Price